Vilket Bristav-nummer har ?

Jørn Slemdals Bristav-nummer är

3

Jørn Slemdal
var med i avsnittet 9
i podden Svenska Skampodden med
Anna-Karin Linder

Anna-Karin Linder
var med i avsnittet #8: I'm not in the hype business
i podden TVdags-podden med
Julia Skott

Julia Skott
var med i avsnittet #3
i podden Nörd & Novis med
Petter Bristav

Se Jørn Slemdals poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym