Vilket Bristav-nummer har ?

Isabella Lundgrens Bristav-nummer är

3

Isabella Lundgren
var med i avsnittet Avsnitt 52
i podden Dagens Människa med
Malin Aronsson

Malin Aronsson
var med i avsnittet Avsnitt 2
i podden Dagens Människa med
Magnus Betnér

Magnus Betnér
var med i avsnittet 76
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Isabella Lundgrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym