Vilket Bristav-nummer har ?

Isa Anderssons Bristav-nummer är

3

Isa Andersson
var med i avsnittet Augustpodden Del 5
i podden Augustpodden med
Lena Andersson

Lena Andersson
var med i avsnittet 157
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Isa Anderssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym