Vilket Bristav-nummer har ?

Ingrid Widoffs Bristav-nummer är

2

Ingrid Widoff
var med i avsnittet #36 Ingrid Widoff – 90 år och hugger sin egen ved
i podden Punschverandan med
Stefan Hammarbäck

Stefan Hammarbäck
var med i avsnittet #3
i podden Nörd & Novis med
Petter Bristav

Se Ingrid Widoffs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym