Vilket Bristav-nummer har ?

Ingrid Widoffs Bristav-nummer är

2

Ingrid Widoff
var med i avsnittet #36 Ingrid Widoff – 90 år och hugger sin egen ved
i podden Punschverandan med
Niklas Gerholm

Niklas Gerholm
var med i avsnittet 16 Petter Bristav bland wrestling och Ninja turtles
i podden Blandbandet med
Petter Bristav

Se Ingrid Widoffs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym