Vilket Bristav-nummer har ?

Ingrid Altinos Bristav-nummer är

2

Ingrid Altino
var med i avsnittet #69
i podden Bra snack med
Anna Sahlin

Anna Sahlin
var med i avsnittet #11
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Ingrid Altinos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym