Vilket Bristav-nummer har ?

Ingegerd Finnson Qvarsells Bristav-nummer är

2

Ingegerd Finnson Qvarsell
var med i avsnittet #33 Ingegerd Finnson Qvarsell – Ingegerd på Bråkmakargatan
i podden Punschverandan med
Niklas Gerholm

Niklas Gerholm
var med i avsnittet 16 Petter Bristav bland wrestling och Ninja turtles
i podden Blandbandet med
Petter Bristav

Se Ingegerd Finnson Qvarsells poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym