Vilket Bristav-nummer har ?

Humberto Rengifos Bristav-nummer är

2

Humberto Rengifo
var med i avsnittet #20 Humberto Rengifo
i podden Krull & Kriminell med
Bobbo Krull

Bobbo Krull
var med i avsnittet 112
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Humberto Rengifos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet