Vilket Bristav-nummer har ?

Hugo Ewalds Bristav-nummer är

2

Hugo Ewald
var med i avsnittet 4. Vilka är de värsta nätmobbarna?
i podden Jakten på Likes med
Jack Werner

Jack Werner
var med i avsnittet 297
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Hugo Ewalds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym