Vilket Bristav-nummer har ?

Horace Engdahls Bristav-nummer är

3

Horace Engdahl
var med i avsnittet 25
i podden Retoriskt! med
Mattias Bergman

Mattias Bergman
var med i avsnittet 36
i podden Retoriskt! med
Julia Skott

Julia Skott
var med i avsnittet #3
i podden Nörd & Novis med
Petter Bristav

Se Horace Engdahls poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym