Vilket Bristav-nummer har ?

Hiba Daniels Bristav-nummer är

3

Hiba Daniel
var med i avsnittet Avsnitt 50
i podden Dagens Människa med
Malin Aronsson

Malin Aronsson
var med i avsnittet Avsnitt 2
i podden Dagens Människa med
Magnus Betnér

Magnus Betnér
var med i avsnittet 127
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Hiba Daniels poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym