Vilket Bristav-nummer har ?

Henrik Sputnes Bristav-nummer är

3

Henrik Sputnes
var med i avsnittet 1:2 - Jetzt agerar
i podden Jetzt med
Matilda Johansson

Matilda Johansson
var med i avsnittet 1:3 - Jetzt åldras
i podden Jetzt med
Josefin "Josefinito" Johansson

Josefin "Josefinito" Johansson
var med i avsnittet 203
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Henrik Sputnes poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym