Vilket Bristav-nummer har ?

Henrik Möllers Bristav-nummer är

2

Henrik Möller
var med i avsnittet 133
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 228
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Henrik Möllers poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym