Vilket Bristav-nummer har ?

Henrik Bromanders Bristav-nummer är

2

Henrik Bromander
var med i avsnittet 10
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 47
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Henrik Bromanders poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet