Vilket Bristav-nummer har ?

Henrik @DoctorOHMs Bristav-nummer är

3

Henrik @DoctorOHM
var med i avsnittet Avsnitt 209 – UDHD
i podden Kvack! med
Frida "Charmkvark" Walström

Frida "Charmkvark" Walström
var med i avsnittet 9 mars 2017
i podden AMK Morgon med
Jonas Strandberg

Jonas Strandberg
var med i avsnittet 1 maj 2017
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Henrik @DoctorOHMs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym