Vilket Bristav-nummer har ?

Henrik @DoctorOHMs Bristav-nummer är

3

Henrik @DoctorOHM
var med i avsnittet Avsnitt 53 – I lucka 24 finns #popelol
i podden Kvack! med
Maria @techniskeptic

Maria @techniskeptic
var med i avsnittet 14. Cold reading
i podden Skeptikerpodden med
Patrik Larsson

Patrik Larsson
var med i avsnittet 156
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Henrik @DoctorOHMs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet