Vilket Bristav-nummer har ?

Frida "Charmkvark" Walströms Bristav-nummer är

2

Frida "Charmkvark" Walström
var med i avsnittet 9 mars 2017
i podden AMK Morgon med
Thomas Eriksson

Thomas Eriksson
var med i avsnittet ep 12
i podden Dumma Idéer med
Petter Bristav

Se Frida "Charmkvark" Walströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym