Vilket Bristav-nummer har ?

Henke Fripps filmrevyers Bristav-nummer är

2

Henke Fripps filmrevyer
var med i avsnittet 143
i podden Harduintesettden med
Markus Gustafsson

Markus Gustafsson
var med i avsnittet 81
i podden Harduintesettden med
Petter Bristav

Se Henke Fripps filmrevyers poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym