Vilket Bristav-nummer har ?

Helena Sturesons Bristav-nummer är

2

Helena Stureson
var med i avsnittet 4
i podden Det Här Är Min Podcast med
Niclas Löfgren

Niclas Löfgren
var med i avsnittet 15
i podden Det Här Är Min Podcast med
Petter Bristav

Se Helena Sturesons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet