Vilket Bristav-nummer har ?

Heidi Avellans Bristav-nummer är

4

Heidi Avellan
var med i avsnittet Heidi Avellan om kulturella skillnader
i podden AjPodden med Bella & Helene med
Daniella Ibis

Daniella Ibis
var med i avsnittet Per Holknekt
i podden AjPodden med Bella & Helene med
Per Holknekt

Per Holknekt
var med i avsnittet 150
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Heidi Avellans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym