Vilket Bristav-nummer har ?

Hector Verdugos Bristav-nummer är

2

Hector Verdugo
var med i avsnittet #37 Hector
i podden Krull & Kriminell med
Bobbo Krull

Bobbo Krull
var med i avsnittet 77
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Hector Verdugos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym