Vilket Bristav-nummer har ?

Hamid Akira Corassanis Bristav-nummer är

3

Hamid Akira Corassani
var med i avsnittet TFK.31 – Akira Corassani.
i podden Tack För Kaffet Podcast med
Mathie Martinez

Mathie Martinez
var med i avsnittet TFK.30 – Magnus Betnér.
i podden Tack För Kaffet Podcast med
Magnus Betnér

Magnus Betnér
var med i avsnittet 127
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Hamid Akira Corassanis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym