Vilket Bristav-nummer har ?

Håkan Westessons Bristav-nummer är

3

Håkan Westesson
var med i avsnittet 20
i podden Äkta Spåman Podcast med
Linda Spåman

Linda Spåman
var med i avsnittet 11
i podden Äkta Spåman Podcast med
Jessica Karlén

Jessica Karlén
var med i avsnittet JessicasKK nr1
i podden JessicasKK med
Petter Bristav

Se Håkan Westessons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym