Vilket Bristav-nummer har ?

Håkan Ericsons Bristav-nummer är

2

Håkan Ericson
var med i avsnittet Avsnitt 15
i podden Heja Sverige med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 17
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Håkan Ericsons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym