Vilket Bristav-nummer har ?

Gustaf Sörensens Bristav-nummer är

4

Gustaf Sörensen
var med i avsnittet 63
i podden 4Health med Anna Sparre med
Anna Sparre

Anna Sparre
var med i avsnittet 97
i podden 4Health med Anna Sparre med
Mattias Ribbing

Mattias Ribbing
var med i avsnittet 30. Rutiner, OCD och produktivitet
i podden Mattias Ribbing Podcast med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 190
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Gustaf Sörensens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym