Vilket Bristav-nummer har ?

Gunilla Hallbergs Bristav-nummer är

2

Gunilla Hallberg
var med i avsnittet 140 Hemma hos Gunilla del 1
i podden Nisse å den där äldre med
Nisse Hallberg

Nisse Hallberg
var med i avsnittet 315: Nisse har borrelia
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Gunilla Hallbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet