Vilket Bristav-nummer har ?

Gunilla Hallbergs Bristav-nummer är

2

Gunilla Hallberg
var med i avsnittet 58 Gunilla Hallberg
i podden Nisse å den där äldre med
Christopher Linnell

Christopher Linnell
var med i avsnittet 101 En kareoke-indian
i podden Nisse å den där äldre med
Petter Bristav

Se Gunilla Hallbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym