Vilket Bristav-nummer har ?

Gonzalo Vargas aka Talistos Bristav-nummer är

3

Gonzalo Vargas aka Talisto
var med i avsnittet Avsnitt 132
i podden Jenny & Vänner med
Jenny Seth

Jenny Seth
var med i avsnittet Avsnitt 15
i podden Jenny & Vänner med
Parisa Amiri

Parisa Amiri
var med i avsnittet 75
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Gonzalo Vargas aka Talistos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet