Vilket Bristav-nummer har ?

Glenn Wools Bristav-nummer är

2

Glenn Wool
var med i avsnittet ep 63
i podden Dumma Idéer med
Isak Jansson

Isak Jansson
var med i avsnittet 107
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Glenn Wools poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym