Vilket Bristav-nummer har ?

Glenn Wools Bristav-nummer är

2

Glenn Wool
var med i avsnittet ep 63
i podden Dumma Idéer med
Thomas Eriksson

Thomas Eriksson
var med i avsnittet 189
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Glenn Wools poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym