Vilket Bristav-nummer har ?

Gital Al-Ebeyawis Bristav-nummer är

3

Gital Al-Ebeyawi
var med i avsnittet EP22
i podden Nördigt med
Peter Kjellin

Peter Kjellin
var med i avsnittet EP120
i podden Nördigt med
Kim W. Andersson

Kim W. Andersson
var med i avsnittet 81
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Gital Al-Ebeyawis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet