Vilket Bristav-nummer har ?

Gital Al-Ebeyawis Bristav-nummer är

3

Gital Al-Ebeyawi
var med i avsnittet EP22
i podden Nördigt med
Tove Bengtsson

Tove Bengtsson
var med i avsnittet EP82
i podden Nördigt med
Kodjo Akolor

Kodjo Akolor
var med i avsnittet 54
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Gital Al-Ebeyawis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym