Vilket Bristav-nummer har ?

Gital Al-Ebeyawis Bristav-nummer är

3

Gital Al-Ebeyawi
var med i avsnittet EP22
i podden Nördigt med
Jonas Berglöf

Jonas Berglöf
var med i avsnittet EP99
i podden Nördigt med
Kim W. Andersson

Kim W. Andersson
var med i avsnittet 53
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Gital Al-Ebeyawis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym