Vilket Bristav-nummer har ?

Gisela Zeimes Bristav-nummer är

2

Gisela Zeime
var med i avsnittet 36: Filip, Gisela och Johanna
i podden Fantasipanelen med
David Sundin

David Sundin
var med i avsnittet 9 november
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Gisela Zeimes poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym