Vilket Bristav-nummer har ?

Gert Fylkings Bristav-nummer är

3

Gert Fylking
var med i avsnittet Avsnitt 7
i podden Dagens Människa med
Malin Aronsson

Malin Aronsson
var med i avsnittet Avsnitt 2
i podden Dagens Människa med
Magnus Betnér

Magnus Betnér
var med i avsnittet 58
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Gert Fylkings poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym