Vilket Bristav-nummer har ?

Geir W Staksets Bristav-nummer är

2

Geir W Stakset
var med i avsnittet #39 Geir
i podden Krull & Kriminell med
Bobbo Krull

Bobbo Krull
var med i avsnittet 274
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Geir W Staksets poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym