Vilket Bristav-nummer har ?

Frida Nordstrands Bristav-nummer är

3

Frida Nordstrand
var med i avsnittet 201
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 80
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Brita Zackari

Brita Zackari
var med i avsnittet 204
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Frida Nordstrands poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym