Vilket Bristav-nummer har ?

Fredrik Strängs Bristav-nummer är

3

Fredrik Sträng
var med i avsnittet 94
i podden Framgångspodden med
Alexander Pärleros

Alexander Pärleros
var med i avsnittet 59
i podden Framgångspodden med
David Batra

David Batra
var med i avsnittet 201
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Fredrik Strängs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym