Vilket Bristav-nummer har ?

Fredrik Robertssons Bristav-nummer är

3

Fredrik Robertsson
var med i avsnittet "25. Fredrik Robertsson"
i podden Handen på hjärtat med
Daki Savic

Daki Savic
var med i avsnittet "31. Klas Eriksson"
i podden Handen på hjärtat med
Klas "Claerence" Eriksson

Klas "Claerence" Eriksson
var med i avsnittet 294
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Fredrik Robertssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym