Vilket Bristav-nummer har ?

Fredrik Jonssons Bristav-nummer är

2

Fredrik Jonsson
var med i avsnittet 186
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 265
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Fredrik Jonssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet