Vilket Bristav-nummer har ?

Fredrik Apollo Asplunds Bristav-nummer är

2

Fredrik Apollo Asplund
var med i avsnittet #12 Varför ska man dölja sitt privatliv som singel?
i podden Singelrådet med
Emilie Roslund

Emilie Roslund
var med i avsnittet 231
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Fredrik Apollo Asplunds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym