Vilket Bristav-nummer har ?

Farzad Nouris Bristav-nummer är

1

Farzad Nouri
var med i avsnittet 152
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Farzad Nouris poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet