Vilket Bristav-nummer har ?

Fredric Öris Bristav-nummer är

2

Fredric Öris
var med i avsnittet Dag 17
i podden #VMpodden med
Jens Resch

Jens Resch
var med i avsnittet 3
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Fredric Öris poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym