Vilket Bristav-nummer har ?

Frederic Pavlidis Bristav-nummer är

3

Frederic Pavlidis
var med i avsnittet #10
i podden Agendasättarna med
Anders Cedhamre

Anders Cedhamre
var med i avsnittet #9
i podden Agendasättarna med
Johanna Frändén

Johanna Frändén
var med i avsnittet 121
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Frederic Pavlidis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym