Vilket Bristav-nummer har ?

Florian Mischa Böders Bristav-nummer är

2

Florian Mischa Böder
var med i avsnittet 156
i podden Harduintesettden med
Markus Gustafsson

Markus Gustafsson
var med i avsnittet 72
i podden Harduintesettden med
Petter Bristav

Se Florian Mischa Böders poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym