Vilket Bristav-nummer har ?

Filles Bristav-nummer är

3

Fille
var med i avsnittet Kapitel 43
i podden Menage à tugg med
Pepe

Pepe
var med i avsnittet Kapitel 119
i podden Menage à tugg med
Emilie Roslund

Emilie Roslund
var med i avsnittet #42
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Filles poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym