Vilket Bristav-nummer har ?

Filip Lorins Bristav-nummer är

2

Filip Lorin
var med i avsnittet 8
i podden Det Här Är Min Podcast med
Niclas Löfgren

Niclas Löfgren
var med i avsnittet 15
i podden Det Här Är Min Podcast med
Petter Bristav

Se Filip Lorins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet