Vilket Bristav-nummer har ?

Filip Anderssons Bristav-nummer är

2

Filip Andersson
var med i avsnittet 93
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 190
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Filip Anderssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym