Vilket Bristav-nummer har ?

Filip Anderssons Bristav-nummer är

2

Filip Andersson
var med i avsnittet 23
i podden Humoristerna med
Marcus Thapper

Marcus Thapper
var med i avsnittet 28
i podden Humoristerna med
Petter Bristav

Se Filip Anderssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym