Vilket Bristav-nummer har ?

Filip Anderssons Bristav-nummer är

2

Filip Andersson
var med i avsnittet 1 mars 2017
i podden AMK Morgon med
Anders Sparring

Anders Sparring
var med i avsnittet 9 juni
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Filip Anderssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym