Vilket Bristav-nummer har ?

Fia Lou Almströms Bristav-nummer är

2

Fia Lou Almström
var med i avsnittet 60 Asscrack
i podden Nisse å den där äldre med
Nisse Hallberg

Nisse Hallberg
var med i avsnittet 222
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Fia Lou Almströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym