Vilket Bristav-nummer har ?

Fia Lou Almströms Bristav-nummer är

2

Fia Lou Almström
var med i avsnittet 104 Tom Om Allan
i podden Nisse å den där äldre med
Christopher Linnell

Christopher Linnell
var med i avsnittet 101 En kareoke-indian
i podden Nisse å den där äldre med
Petter Bristav

Se Fia Lou Almströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet