Vilket Bristav-nummer har ?

Fab Freddies Bristav-nummer är

4

Fab Freddie
var med i avsnittet 11.
i podden Daniel & med
Daniel Strandberg

Daniel Strandberg
var med i avsnittet 10.
i podden Daniel & med
Keyyo

Keyyo
var med i avsnittet 10
i podden David Batras Podcast med
David Batra

David Batra
var med i avsnittet 16
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Fab Freddies poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym