Vilket Bristav-nummer har ?

Färska Prinzens Bristav-nummer är

2

Färska Prinzen
var med i avsnittet 41
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 47
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Färska Prinzens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym