Vilket Bristav-nummer har ?

Eva Kalling-Hanssons Bristav-nummer är

3

Eva Kalling-Hansson
var med i avsnittet No. 13
i podden Drivet med
Josefin Eriksson

Josefin Eriksson
var med i avsnittet No. 4
i podden Drivet med
Nour El Refai

Nour El Refai
var med i avsnittet 275
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Eva Kalling-Hanssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet