Vilket Bristav-nummer har ?

Ester Erikssons Bristav-nummer är

3

Ester Eriksson
var med i avsnittet 5
i podden Äkta Spåman Podcast med
Linda Spåman

Linda Spåman
var med i avsnittet 11
i podden Äkta Spåman Podcast med
Jessica Karlén

Jessica Karlén
var med i avsnittet 23
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Ester Erikssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet