Vilket Bristav-nummer har ?

Erik Svensson (meterolog)s Bristav-nummer är

3

Erik Svensson (meterolog)
var med i avsnittet 69. Arabiska skeptiker, Terry Evans och klimatkonspirationer
i podden Skeptikerpodden med
Maria @techniskeptic

Maria @techniskeptic
var med i avsnittet 24. Magnus Betnér
i podden Skeptikerpodden med
Magnus Betnér

Magnus Betnér
var med i avsnittet 13
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Erik Svensson (meterolog)s poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet