Vilket Bristav-nummer har ?

Erik Segerstedts Bristav-nummer är

3

Erik Segerstedt
var med i avsnittet 7
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 4
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Hasse Brontén

Hasse Brontén
var med i avsnittet 250
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Erik Segerstedts poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym