Vilket Bristav-nummer har ?

Erik Israelssons Bristav-nummer är

3

Erik Israelsson
var med i avsnittet 88
i podden Nemo Möter En Vän med
Nemo Hedén

Nemo Hedén
var med i avsnittet 22
i podden Nemo Möter En Vän med
Hasse Brontén

Hasse Brontén
var med i avsnittet 108
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Erik Israelssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym