Vilket Bristav-nummer har ?

Erik Israelssons Bristav-nummer är

3

Erik Israelsson
var med i avsnittet 88
i podden Nemo Möter En Vän med
Nemo Hedén

Nemo Hedén
var med i avsnittet 100
i podden Nemo Möter En Vän med
Nisse Hallberg

Nisse Hallberg
var med i avsnittet 175
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Erik Israelssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym